Home

Op 9 februari 2022 is de Stichting Outdoor Sport Westerbork opgericht. Het belangrijkste doel van de S.O.S. is om de adventure race sport naar de omgeving van Westerbork te halen.

De eerste editie van de Westerborker Adventuresurvival Race is gehouden op 3 september 2022. De tweede editie staat gepland op zaterdag 9 september 2023.

Onze advertentie in de krant van de Turfsteker survivalrun in Westerbork