Privacybeleid

Wie zijn we

Dit is de privacyverklaring van Stichting Outdoor Sport Westerbork, gevestigd te Westerbork, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85587524.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan het bestuur van Stichting Outdoor Sport Westerbork: info@outdoorsportwesterbork.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Persoonsgegevens BewaartermijnOntvangers
Email adresHet email adres wordt opgenomen in ons adresboek om te informeren over de inschreven activiteit als ook toekomstige activiteiten.Bestuur S O S
Telefoonnummer teamcaptainDeze gegevens worden verwijderd direct na het eindigen van het evenement waarvoor ze opgevraagd zijn.Bestuur S O S,
In het geval van een calamiteit kan het zijn dat de hulpdiensten deze informatie doorkrijgen
Woonplaats teamcaptainDeze gegevens worden verwijderd direct na het eindigen van het evenement waarvoor ze opgevraagd zijn.Bestuur S O S,
In het geval van een calamiteit kan het zijn dat de hulpdiensten deze informatie doorkrijgen
ICE nummers deelnemersDeze gegevens worden verwijderd direct na het eindigen van het evenement waarvoor ze opgevraagd zijn.Bestuur S O S,
In het geval van een calamiteit kan het zijn dat de hulpdiensten deze informatie doorkrijgen
Geslacht deelnemersDeze gegevens worden verwijderd direct na het eindigen van het evenement waarvoor ze opgevraagd zijn.Bestuur S O S,
In het geval van een calamiteit kan het zijn dat de hulpdiensten deze informatie doorkrijgen
Foto’sBeeldmateriaal wordt gedeeld op onze website en onze social media. Dit kan ook gebruikt worden voor toekomstige uitingen. Beeldmateriaal blijft te allen tijde auteursrechtelijk bij de stichting. Het beeldmateriaal wordt gepubliceerd op de website en social media kanalen

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

In het geval van een calamiteit kunnen de gegevens worden gedeeld met de betreffende hupdiensten.

De verstrekte gegevens aan derden vallen niet onder het privacy beleid van S O S. Voor inzage in het privacybeleid van de genoemde derde partijen zie de privacy verklaring op hun website(s).

Zonder uw toestemming verstrekt S O S uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die S O S met u heeft, tenzij S O S wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht S O S te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij S O S op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.

U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal S O S deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van S O S hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

S O S treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van S O S

Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. S O S raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

S O S past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. S O S raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal S O S er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of S O S wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen per email: info@outdoorsportwesterbork.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Stichting Outdoor Sport Westerbork. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.